Eureka!Cup finale 2019

Datum 16 mei 2019
Tijd Nog niet bekend
Kosten Deelname aan de finale kost 50 euro per team
Locatie Nog niet bekend
DoelgroepScholieren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo

Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken.

Zes toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen dagen leerlingen uit innovatieve oplossingen te bedenken voor echte, technologische vraagstukken waar zij als bedrijf mee te maken hebben. Platform WOW doet hieraan mee vanuit ikonderzoekwegen, ook om zo jongeren te enthousiasmeren voor een loopbaan in het wegbeheer.

Opdracht: De circulair ontworpen brug

Platform WOW en de gemeente Rotterdam hebben de opdracht ‘De circulair ontworpen brug’ ingediend:

“In Nederland worden tonnen aan bouwafval onnodig weggegooid of verbrand. Om dit te verminderen, wil de bouwsector in 2050 circulair zijn. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer! In deze opdracht bekijken jullie welke materialen worden gebruikt in een brug en hoe deze materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Platform WOW en de gemeente Rotterdam dagen jullie uit. Hoe voorkomen jullie onnodig bouwafval? Hoe houden jullie bij het ontwerp en bij de bouw al rekening met hergebruik in de toekomst? Hebben jullie ideeën over hoe en waar de leuning van een brug opnieuw kan worden gebruikt?”

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Eureka!Cup.