Bijeenkomst WOW Noord-Holland over constructief samenwerken

Datum 26 september 2013

Op donderdagmiddag 26 september organiseert WOW Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Amsterdam.  Aan de achterkant van de Beurs van Berlage, in het voormalig stadsaccijnshuis Heffer, gaan we met elkaar in gesprek over twee onderwerpen:

- De Nationale Bewegwijzerings Dienst (NBD), wat betekent dit voor de diverse individuele wegbeheerders?
- Gladheidbestrijding, van informatie delen tot zoutloket, van uitkomsten onderzoek benchmark tot samen kansen verzilveren.

Programma

12.30 Inloop met lunch
13.00 Opening door Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering, provincie Noord-Holland
13.15 Toelichting NBD door Cherry Schrijvers van Zenden, gevolgd door discussie/vragen
14.15 Korte pauze
14.30 Presentatie gladheid door Rene Jellema (provincie Noord-Holland) over inkoop en samenwerking
15.00 Presentatie gladheid RWS landelijk Rini Donker/Jan Rients Slippens
15.30 uiteen in drie groepjes om samenwerkingskansen op het gebied van gladheid te verkennen en te gaan benutten
16.15 Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen
16.30 Afsluiting door Chris de Vries en borrel

 
Adres: Heffer, Oudebrugsteeg 7, 1012 JN in Amsterdam

Het WOW-team Noord-Holland:

Chris de Vries en Frans van der Linden -
provincie Noord-Holland
Joost de Ruig - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Nelly Kalfs - gemeente Amsterdam
Christine Mak - Rijkswaterstaat
Ariea Vermeulen - platform WOW