Bijeenkomst Stroomversnelling bruggen

Datum 20 juni 2017
Tijd vanaf 12.00 uur
Kosten geen
Locatie buitensociëteit, Stationsplein 1 8011 CW Zwolle
Doelgroepwegbeheerders, bouwers, adviseurs, bestuurders, ingenieursbureau’s, de gehele keten

Met zo’n 40.000 civieltechnische kunstwerken is Nederland een echt bruggenland. Veel van deze bruggen zijn in de jaren ‘60 en ‘70 gebouwd en naderen nu het einde van hun levensduur.  

De vraag is hoe we met deze opgave omgaan, zowel bestuurlijk als technisch. Ingrijpen op traditionele wijze vergt veel menskracht en geld. Niet ingrijpen is geen optie. Daarom organiseren we samen met De Bouwcampus de bijeenkomst Stroomversnelling Bruggen op dinsdag 20 juni in de buitensociëteit in Zwolle.

Het afgelopen jaar heeft het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen, bestaande uit een groep opdrachtnemers en opdrachtgevers, zich met dit vraagstuk beziggehouden. Lees meer over het traject van het afgelopen jaar. Op 20 juni wordt het programma officieel gelanceerd en kun je je laten inspireren door een mix van bestuurlijke en technisch inhoudelijke lezingen over de vernieuwing in de bruggenbouw. Ook zijn er ateliersessies om direct innovaties te versnellen.

Tijdens deze middag krijg je de kans om het Innovatieprogramma mede vorm te geven, nu en in de komende jaren. We gaan  aan de hand van concrete casussen gezamenlijk op zoek naar nieuwe oplossingen voor de grote vervangingsopgave waar we voor staan. We brengen de problematiek verder in beeld, onderzoeken wat er op individueel en collectief niveau gedaan kan worden en verkennen methodieken en innovaties die ons hierbij kunnen helpen.

Programma

12.00 uur

Ontvangst en lunch

12.30 uur

Opening door dagvoorzitter Katja Oostendorp (De Bouwcampus)

12.40 uur

Plenaire sessie met onder andere:

 • Lindy Molenkamp (provincie Overijssel): WHY van het innovatieprogramma

 • Koene Talsma: Bruggen in de Bouwagenda. Plaats van bruggenprogramma in totale aanpak Innovatie in de bouw

 • Paul Waarts (provincie Noord-Holland) en Egon Janssen (De Bouwcampus): WHAT and HOW Innovatieprogramma Stroomversnelling bruggen 

13.30 uur 

Eerste ronde parallelle sessies. Keuze uit:

 1. Inzicht en overzicht op je areaal van cruciaal belang, door Donald Bezemer (DON Bureau)
 2. Urgentie bij wegbeheerder, door Kambiz Anaraki (gemeente Rotterdam)
 3. Biologisch repareren van beton, door Henk Jonkers (TU Delft)
 4. Optimaal benutten van bestaande bruggen en viaducten: SBRCUR 2661, door John van der Laarse (gemeente Rotterdam)
 5. Anders samenwerken met project DOEN, door Joost Imhof (Rijkswaterstaat) en Hugo Kruk (Besix)
14.15 uur

Tweede ronde parallelle sessies. Keuze uit:

 1. Hoe vermoeid zijn de dekplaten van de vallen in Zuid-Holland, door Peter Schoteldraaijer (provincie Zuid-Holland) en Joep Paulissen (TNO)
 2. Risicogestuurd areaalbeheer, door Joachim Verhey (RHDHV)
 3. Belasting op bruggen lokaal bepalen (meten en rekenen), door Arnout Schoemakers (Provincie Overijssel)
 4. De sterkte van een brug aantonen met een belasting. Kan dat? Door Prof. Dick Hordijk (TU Delft).
 5. vervallen
14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Derde ronde parallelle sessies. Keuze uit:

 1. Werkatelier beweegbare verkeersbruggen uit bouwstenen, à la lego, door Paul Groot (EIB) en Katja Oostendorp (De Bouwcampus)
 2. Hoe creeren we samen een markt voor duurzame betonreparaties, door Jeroen Kruithof (TNO)
 3. Infra Innovatie Cafe Bruggen, door Reinier Trommel (Infra-Innovatie Netwerk)
 4. Atelier hergebruik van (onderdelen van) beweegbare bruggen, door Kodo Sektani, George Bitter en Simone de Rijke (Antea Group)
 5. Ultra Hoge Sterke Beton, door Prof Dick. Hordijk (TU Delft) en Helmut Schulte (Hi-con)
16.15 uur

In de stroomversnelling tijdens de borrel

17.00 uur Einde

 

Toelichting op eerste, tweede en derde ronde parallelle sessies

Eerste ronde parallelle sessies

 1. Inzicht en overzicht op je areaal van cruciaal belang, door Donald Bezemer (DON Bureau)
  Wat is de staat van je objecten, hoe beheer je de inspectiegegevens daarvan, welke kansen biedt BIM? De sessie biedt handvatten voor een integrale kijk op het areaal.

 2. Urgentie bij wegbeheerder, door Kambiz Anaraki (gemeente Rotterdam)

 3. Biologisch repareren van beton, door Henk Jonkers (TU Delft)
  Aandacht voor Biobeton (bacterien tegen scheurvorming), Electro Active Cleaning (reinigen chlorides van wapeningsstaal), Innovatieve coatings en Corrosie inhibitoren.

 4. Optimaal benutten van bestaande bruggen en viaducten: SBRCUR 2661, door John van der Laarse (gemeente Rotterdam)
  SBRCUR commissie 2261 stelt een richtlijn op om aantoonbaar aan de vigerende regelgeving qua constructieve veiligheid te voldoen.

 5. Anders samenwerken met project DOEN, door Joost Imhof (Rijkswaterstaat) en Hugo Kruk (Besix)
  DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt in projecten verder verbeterd kan worden. Samen leren ze door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug.

Tweede ronde parallelle sessies

 1. Hoe vermoeid zijn de dekplaten van de vallen in Zuid-Holland, door Peter Schoteldraaijer (provincie Zuid-Holland) en Joep Paulissen (TNO)
  Hoe benutten we beschikbare kennis bij de beheerder en de ontwikkelde kennis in de markt om te komen tot een beter inzicht in het areaal?

 2. Risicogestuurd areaalbeheer, door Joachim Verhey (RHDHV)
  Aan de hand van theorie en casussen wordt toegelicht hoe beheerders kunnen prioriteren op basis van risicogestuurd areaalbeheer. Daarbij gaan we in op een prioritering vanuit constructieve veiligheid, ofwel technische mogelijkheden die objecten (nog) bieden. En op (assetmanagement)waarden ingegeven door stakeholdereisen.

 3. Belasting op bruggen lokaal bepalen (meten en rekenen), door Arnout Schoemakers (Provincie Overijssel)
  Met behulp van sensoren kun je lokaal belastingen bepalen. Hoe doe je dat?

 4. De sterkte van een brug aantonen met een belasting. Kan dat? Door Prof. Dick Hordijk (TU Delft).

 5. vervallen

Derde ronde parallelle sessies

 1. Werkatelier beweegbare verkeersbruggen uit bouwstenen, à la lego, door Paul Groot (EIB) en Katja Oostendorp (De Bouwcampus)
  Met ondermeer: de baten van deze werkwijze.

 2. Hoe creëren we samen een markt voor duurzame betonreparaties?, door Jeroen Kruithof (TNO)
  Uit Europese en Nederlandse onderzoeken blijkt dat het aantal betonreparaties de komende decennia sterk zal toenemen. Toch worden er nog weinig betonreparaties uitgevoerd met een aantoonbaar langere levensduur. Wat houdt ons als beheerder of marktpartij tegen?

 3. Infra Innovatie Cafe Bruggen, door Reinier Trommel (Infra-Innovatie Netwerk)
  Het Infra-Innovatiecafé levert een eerste bijdrage aan het versnellen van innovaties en is een initiatief van het Infra-Innovatie Netwerk. We brengen vraag en aanbod van innovaties op het gebied van bruggen bij elkaar. We hebben daarvoor 5 partijen gevraagd om tijdens deze middag hun innovaties toe te lichten en in gesprek te gaan met geïnteresseerde opdrachtgevers.

 4. Atelier hergebruik van (onderdelen van) beweegbare bruggen, door Kodo Sektani, George Bitter en Simone de Rijke (Antea Group)
  Hoe kunnen we (onderdelen van) onze beweegbare bruggen toekomstvast hergebruiken en aanpassen aan de omstandigheden

 5. Ultra Hoge Sterkte Beton
  a. Met UHSB (Ultra Hoge Sterkte Beton) naar grote overspanningen zonder tussensteunpunten. Door Prof Dick Hordijk (TU Delft)
  b. Nieuwe mogelijkheden UHSB: lichter en slanker ontwerken. Mogelijkheden van cold bending nader toegelicht. Door Helmut Schulte (Hi-con)