Bijeenkomst Smart Mobility Roermond

Datum 20 maart 2017
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Locatie Roermond, Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16
DoelgroepWegbeheerders

Deze bijeenkomst Smart Mobility is een van de acht regionale bijeenkomsten die in maart en april 2017 zijn gehouden. Gezamenlijke terugblik

2 maart
12.15 - 17.30 uur Zwolle
17 maart
12.15 - 17.30 uur Rotterdam 
20 maart
12.15 - 17.30 uur Roermond
27 maart
12.15 - 17.30 uur Groningen
30 maart
12.15 - 17.30 uur Helmond (ism Automotive)
5 april
12.15 - 17.30 uur Middelburg
5 april
12.15 - 17.30 uur Utrecht
18 april
12.15 - 17.30 uur Alkmaar

De wereld van de smart mobility verandert snel. In het mobiliteitssysteem is een ontwikkeling gaande waarbij voertuigen niet alleen steeds beter met elkaar communiceren, maar ook met zogenaamde coöperatieve systemen van andere partijen. Deze coöperatieve systemen hebben aanzienlijke potentie op terreinen als verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en assetmanagement.

Scala van functies

Zo kan een kruispunt effectiever geregeld worden als voertuigen communiceren met de verkeersregelinstallatie. En als voertuigen melden waar hun antislipsystemen ingrijpen, kan de wegbeheerder zien waar het glad is en daarop inspelen. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een scala van functies die zich de komende (tientallen) jaren zullen ontwikkelen en waarvan we de volle breedte nu nog niet kunnen overzien.

Initiatiefgroep smart mobility Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden (Connecting Mobility, NDW, NWB, NBd) de handen ineengeslagen. Samen hebben zij een plan opgesteld om Nederland voor te bereiden op coöperatief en zelfrijdend vervoer.

Tijdens deze regionale bijeenkomst nemen we je mee in dit plan en inventariseren we wat er op het gebied van smart mobility leeft. Welke vragen zijn er? Welke oplossingen en expertise zijn er al voor handen? Welke kennis hebben we in huis en welke kennis moeten we nog ontwikkelen? Deze en andere vragen komen aan de orde.

Programma

12.15 Inlooplunch

13.15 Opening door dagvoorzitter Eric Diepstraten, die in gesprek met regionale partners het thema Smart Mobility introduceert

13.35 Presentatie door Antoine de Kort/Frans op de Beek: ”Smart Mobility in vogelvlucht”

13.55 Ruimte voor vragen

14.05 Toelichting Thema-Carrousel

14.15 Pauze

14.30 Thema-carroussel waarbij deelnemers langs verschillende thematafels met een deskundige gespreksleider kunnen lopen. Mogelijke thema's:

  • Data, ontzorging voor wegbeheerders en inwinningstechnieken: NDW, NBD en NWB
  • Smart mobility en mobiliteitsgedrag
  • Hoe is smart mobility in Nederland georganiseerd?
  • Beter Benutten
  • Innovatiecentrale
  • Regionale pilots

15.45 Pauze

16.00 Plenaire terugkoppeling

16.30 Afsluiting, hoe gaan we verder?

16.45 Netwerkborrel

Bij een aantal bijeenkomsten kun je tijdens een 'smart mobility experience' zelf ervaren hoe het is om in een zelfrijdend voertuig te rijden.