Bijeenkomst Smart Mobility in Zuid-Nederland

Datum 25 april 2018
Tijd 09.00 - 13.15 uur
Kosten geen
Locatie Automotive Campus, Helmond
DoelgroepWegbeheerders (overheden) in Zuid-Nederland

Op 25 april organiseren we een bijeenkomst in de Smart Mobility reeks. Tijdens de bijeenkomst staat kennisdeling en het praktisch verder brengen van concrete Smart Mobility-voorbeelden centraal. In praktijksessies leer je meer over drie van deze toepassingen.

Programma

9.00 - 9.30 uur: Ontvangst

9.30 - 9.40 uur: Welkom door Peter Hoernig van de Innovatiecentrale

09.40 - 10.00 uur: Enthousiasmerende introductie door Kai Feldkamp (Rijkswaterstaat) over hoe wegbeheerders effectief kunnen samenwerken aan Smart Mobility-opgaven. Wat zijn de prioriteiten voor de komende periode? En wat kunnen wegbeheerders doen om hier op korte termijn met elkaar vorm aan te geven en zo te werken aan een veilig, vloeiend en duurzaam mobiliteitssysteem?

10.00 - 10.45 uur: Praktijksessie ronde 1. Deelnemers volgen een van de drie sessies:

1. Smartbox door SmartwayZ.NL door Nicole van Gils (Rebel Group) en Zev Starmans (Rijkswaterstaat)

Smartbox is een digitale tool die een breed overzicht geeft van Smart Mobility-maatregelen die de komende jaren ingezet kunnen worden. Op basis van de door een gebruiker ingevoerde projectkenmerken, zoals aard van het probleem, type weg, beschikbaar budget en realisatietermijn, geeft de Smartbox een op het project toegespitst overzicht van de beste toepassingen voor Smart Mobility-maatregelen en een inschatting van de impact weer. In de sessie lichten we de toepassing van de Smartbox toe aan de hand van een concrete praktijkcasus voor InnovA58.

2. Experiment 'Samen stad in stad uit' onder leiding van Martijn Laene (Gemeente Breda).

In dit experiment werken de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat samen onder de vlag van de Innovatiecentrale. Door het bundelen van verschillende verkeerssytemen willen zij een overzicht van de verkeerssituatie op het wegennet van Breda kunnen aanbieden op de desks van de Innovatiecentrale.

Een échte wegverkeersleider, Maikel van Loon, van de verkeerscentrale Zuid-Nederland vertelt over de databronnen en -systemen die ter beschikking staan voor operationeel verkeersmanagement. Een mooie gelegenheid om dat eens zelf te ervaren. Martijn geeft vervolgens een toelichting op het project 'Samen stad-in stad-uit'.

3. Den Bosch Schwung-app door Thijs van Hall (Vialis)

Met de Schwung-app krijgen fietsers sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fiets verkeerslichten. Het slimme verkeerslicht signaleert via de app naderende fietsers. En reageert daarop zodat fietsers minder lang hoeven te wachten. Deze ontwikkeling sluit aan op de data-city visie van Gemeente Den Bosch. De gemeente bekijkt met de informatie hoe de doorstroming voor fietsers bij de kruispunten nog verder kan worden verbeterd.

10.45 - 11.30 uur: Praktijksessie ronde 2. Deelnemers volgen weer een van de drie sessies.

11.30 - 12.15 uur: Praktijksessie ronde 3. Deelnemers volgen weer een van de drie sessies.

12.15 - 13.15 uur: Lunch en afronding

13.15 uur: Einde bijeenkomst