Bijeenkomst Risicomanagement Haarlem

Datum 09 juni 2015
Tijd 12.30 - 17.00 uur
Kosten geen
Locatie Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH, Haarlem
DoelgroepRisicomanagers, managers projectbeheersing en controllers van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden.

Op dinsdag 9 juni is er een bijeenkomst van de vakgroep risicomanagement. Deze middag gaan we uitgebreid in op risicomanagement en control. Hoe maken verschillende kleine en grote organisaties de verbinding tussen risicomanagement, projectcontrol en concerncontrol?  
Het programma biedt presentaties, maar ook ruimte voor discussie en netwerken met vakgenoten.
 
12.30-13.00 uur Inlooplunch

13.00-13.30 uur Opening bijeenkomst door dagvoorzitter Chris de Vries, directeur provincie Noord-Holland en bestuurslid platform WOW

13.30-14.15 uur 'Projectcontrol vs concerncontrol?' - presentatie Jan Hein van Beers, bedrijfscontroller RWS Midden-Nederland

14.15-15.00 uur 'Projectcontrol vs concerncontrol?' - presentatie door Gerhard Dijkhuis, projectcontroller provincie Noord-Holland

15.00-15.15 uur Pauze

15.15-16.15 uur Netwerkactiviteit

16.15-16.30 uur Afronding van de middag

16.30-17.00 uur Borrel