Bijeenkomst Recreatievaart in Nederland

Datum 25 januari 2018
Tijd 9.30 - 13.30 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Holland Plein 1, Den Haag
DoelgroepBeleidsmedewerkers, vaarwegbeheerders (landelijk, regionaal, lokaal) en vertegenwoordigers vanuit de recreatievaart

Ter opvolging van de bijeenkomst Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart op 31 januari 2017 organiseren we op 25 januari 2018 samen met Waterrecreatie Nederland een vervolgbijeenkomst over recreatievaart in Nederland.

Thema's als het BRTN en de impact van data op de recreatievaart komen in ieder geval aan bod. Hieronder vind je het volledige programma. 

Programma

9.00 uur Inloop met thee en koffie
9.30 uur Opening door de heer Jaap Smit, commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland
9.40 uur Showcase: Ontwikkelingen waterrecreatie en recreatievaart in Zuid-Holland
9.50 uur

Ronde 1 werksessies. Deelnemers kiezen een van de onderwerpen:

1. BRTN monitoring: uitkomsten en aanscherping
In het kader van de Basisvisie Recreatievaart 2015-2020 is de eerste basisrapportage monitoring BRTN opgesteld. Tijdens de werksessie worden uitkomsten uit de basisrapportage gedeeld. De basisrapportage brengt ook in kaart welke informatie meer uniform zou moeten worden verzameld en welke informatie aanvullend gewenst is. Welke data is van belang om verder te verzamelen voor de rapportage in 2018 en volgende jaren? En hoe kan deze data het meest effectief en efficient worden verzameld?

2. Aanscherpen communicatiecampagne veiligheid en reisvoorbereidingtools
Voor het vaarseizoen 2018 wordt gewerkt aan een communicatiecampagne over veiligheid en reisvoorbereidinginformatietools waaronder de riverguide-recreatie app, vaarweginformatie.nl en ‘Varen doe je Samen!’. Deze werksessie is in de vorm van een klankbordsessie. De eerste opzet voor de campagne wordt gepresenteerd. Deelnemers worden gevraagd om de beoogde opzet en de in te zetten communicatiemiddelen aan te scherpen.

3. Omgevingsvisies: landelijk/provinciaal/gemeentelijk
Met de komst van de Omgevingswet worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de omgevingsvisie. Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een omgevingsvisie opstellen. Het gaat om een strategische visie voor de lange termijn en voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is richtinggevend bij de omgevingsplannen en de omgevingsverordeningen die een gemeente of een provincie voor een gebied maakt. Tijdens de werksessie worden aan de hand van een aantal voorbeelden ervaringen gedeeld met het opstellen van omgevingsvisies en de wijze waarop relevante onderwerpen voor recreatievaart en vaarwegbeheer het beste kunnen worden ingebracht.

10.50 uur Pauze
11.10 uur Ronde 2 werksessies. Deelnemers kiezen een van de onderwerpen:

1. BRTN monitoring: uitkomsten en aanscherping
In het kader van de Basisvisie Recreatievaart 2015-2020 is de eerste basisrapportage monitoring BRTN opgesteld. Tijdens de werksessie worden uitkomsten uit de basisrapportage gedeeld. De basisrapportage brengt ook in kaart welke informatie meer uniform zou moeten worden verzameld en welke informatie aanvullend gewenst is. Welke data is van belang om verder te verzamelen voor de rapportage in 2018 en volgende jaren? En hoe kan deze data het meest effectief en efficient worden verzameld?

2. Aanscherpen communicatiecampagne veiligheid en reisvoorbereidingtools
Voor het vaarseizoen 2018 wordt gewerkt aan een communicatiecampagne over veiligheid en reisvoorbereidinginformatietools waaronder de riverguide-recreatie app, vaarweginformatie.nl en ‘Varen doe je Samen!’. Deze werksessie is in de vorm van een klankbordsessie. De eerste opzet voor de campagne wordt gepresenteerd. Deelnemers worden gevraagd om de beoogde opzet en de in te zetten communicatiemiddelen aan te scherpen.

3. Energietransitie
Tijdens de klimaattop in Parijs (COP21) eind december 2015 en in het SER Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Er zijn en worden plannen gemaakt voor windenergie en zonnepanelen, ook op het water. Vragen die aan de orde komen in deze werksessie zijn: Wat houdt deze energietransitie verder in? Wat is het speelveld? Welke andere duurzame energiebronnen zijn er naast wind en zonne-energie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor recreatievaart en vaarwegbeheerders? Wat zijn mogelijkheden voor synergie?

4. Omgevingsvisies: landelijk/provinciaal/gemeentelijk
Met de komst van de Omgevingswet worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd, waaronder de omgevingsvisie. Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een omgevingsvisie opstellen. Het gaat om een strategische visie voor de lange termijn en voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is richtinggevend bij de omgevingsplannen en de omgevingsverordeningen die een gemeente of een provincie voor een gebied maakt. Tijdens de werksessie worden aan de hand van een aantal voorbeelden ervaringen gedeeld met het opstellen van omgevingsvisies en de wijze waarop relevante onderwerpen voor recreatievaart en vaarwegbeheer het beste kunnen worden ingebracht.
12.15 uur Plenaire conclusies
12.30 uur Afsluiting met lunch
13.30 uur Einde bijeenkomst