Bijeenkomst Innovatie Haarlem

Datum 31 maart 2016
Locatie Houtplein 33, Haarlem

In samenwerking met het InfraInnovatieNetwerk organiseren we een bijeenkomst, met als thema ‘Innovatie, van pilot tot implementatie’.  Tijdens deze middag zullen we ingaan op allerlei aspecten van innovaties in de GWW sector.

Deze middag worden in het eerste deel inspirerende presentaties gegeven over innovaties in de infrastructuur en voor het tweede deel gaan we in op het vraagstuk:
 
Hoe kom je van een geslaagde pilot tot grootschalige implementatie van innovatie?
Veel innovaties blijven namelijk bij een eenmalige pilottoepassing, ook al zijn ze succesvol gebleken. Hoe komt dat, waar liggen de drempels en waar liggen de oplossingen voor grootschalige toepassing van innovaties? Geïnspireerd worden en meediscussiëren over mogelijke oplossingen? Meld je dan snel aan.

Programma:

12.45 uur Ontvangst

13.15 uur Welkomstwoord door Frans van der Linden, provincie Noord-Holland, en opening door dagvoorzitter Jan Harm Brouwer, provincie Zuid-Holland

13.25 uur Vijf pitches over innovatie

1. Mourik, Melt, antivries asfalt, Marijo Orgers

2. 4silence, Whisstone, Eric de Vries

3. Fibercore, composiet Infra, Frans van der Wel

4. BAM, Lage temperatuur asfalt, Maarten Jacobs

5. GFSC, Duurzaam verwarmde bushalte, Ron van Wijk

14.35 uur Pauze

15.00 uur Discussietafels
1. Contract:

Hoe kunnen contracten meer innovatie stimuleren en wat moet de opdrachtgever dan juist wel/niet vragen. Wat verwachten we over de risicoverdeling?

2. Normen:

Veel innovaties voldoen nog niet aan Nederlandse normen of er zijn geen normen voor. Hoe ga je hier mee om?

3. Kennis:

Welke kennis over de innvoatie is relevant voor opdrachtgevers en -nemers? Welk onderzoek is gewenst zodat beide partijen voldoende vertrouwen hebben voor grootschaliger toepassing?

15.45 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.30 uur Netwerkborrel