Bijeenkomst duurzaam GWW Noord-Holland

Datum 27 september 2018
Tijd 9:00-13.00 uur
Kosten geen
Locatie provinciehuis Noord-Holland te Haarlem
Doelgroepduurzaamheidsexperts en projectteamrolhouders van overheid en bedrijfsleven in NH

Green Deal duurzaam GWW 

In januari 2017 heeft de provincie Noord-Holland met ruim 80 andere partijen de Green Deal Duurzaam GWW (grond, weg en waterbouw) ondertekend. Deze Green Deal is inmiddels door ruim 100 partijen getekend! Hierbij is onze gedeelde ambitie om duurzaamheid ‘business as usual’ te laten zijn in onze GWW-projecten. We staan niet stil. De provincie heeft afgelopen maanden intern mensen geschoold die aan de slag kunnen gaan met de Aanpak Duurzaam GWW die gelieerd is aan de Green Deal. Ook marktpartijen staan niet stil: ingenieursbureaus zijn aan de slag gegaan met proces en innovatie. Aannemers komen met steeds duurzamere oplossingen om toe te passen in een project. Echter, we zijn er nog niet. Het lukt ons nog niet om elk nieuw project duurzamer te laten zijn dan het voorgaande. We willen naar een situatie waarin elke nieuwe innovatie een kans krijgt om toegepast te worden in een project en een duurzame oplossing voortaan standaard in elk project wordt meegenomen.

Hoe komen we daar?

Wat kan elke partij zelf doen om dit te veranderen en wat kan de ander doen? Op initiatief van de provincie Noord-Holland, Platform WOW en ingenieursbureaucombinatie IV-Infra en Sweco nodigen wij jou van harte uit om gezamenlijk op deze vragen een antwoord te geven. Duurzaamheid in projecten kun je niet alleen tot stand laten komen. We hebben de hele keten nodig en het vergt een omvorming van onze mindset. Op donderdag 27 september organiseren we een ochtend (9:00-13:00 uur) waarin we plenair en in sessies op deze en meer vragen antwoorden zoeken. Hiervoor nodigen we mensen van de provincie Noord-Holland, overheden uit de regio, ingenieursbureaus binnen de SOK en aannemers waar de provincie mee samenwerkt uit. Jouw organisatie is daarom van harte uitgenodigd, waarbij jullie met maximaal twee collega’s deel kunnen nemen. Hierbij zijn we op zoek naar zowel een duurzaamheidsexpert als projectteamrolhouder.

Belemmeringen

Voorafgaand aan de sessie willen wij je vragen alvast na te denken over welke belemmeringen jij in jouw eigen organisatie ziet en welke belemmeringen je in de keten ziet.